گروه جهانی سیرجان گستر
گروه جهانی سیرجانگستر (S.G.Group) در سال 1964 در جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. هدف اصلی آن صادرات و ترانزیت فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در منطقه و بازارهای جهانی بود.

استفاده از توانایی شما

درخواست خرید محصولات

زمینه های سرمایه گذاری

دپارتمان های سیرجان گستر

آخرین اخبار سیرجان گستر